วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ: นางสาวสุภาพร บุญอยู่ ชื่อเล่น: เจน เกิด: 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ เลขที่บัตรประชาชน: 13309-00238-69-6 ที่อยู่ : 20 หมู่ 12 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 มีพี่น้อง 3 คน บุตรคนที่ 1: นางสาวสุภาพร บุญอยู่ บุตรคนที่ 2: นางสาวลลิดา บุญอยู่
บุตรคนที่ 3: เด็กชายภาณุพงศ์ บุญอยู่ เบอร์โทร: 092-1677795 อีเมล์: janealone44@gmail.com บิดาชื่อ: นายสุนัน บุญอยู่ มารดาชื่อ: นางทองสา บุญอยู่ คติประจำใจ: ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น งานอดิเรก :ฟังเพลง อ่านหนังสือนิยาย เล่นinternet ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่: สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีปี 1
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

6 ความคิดเห็น:

 1. บล็อกสีสันสวยงาม เนื้อหาเยอะมีความน่าสนใจ

  ตอบลบ
 2. บล็อกสีสันสวยงาม เนื้อหาเยอะมีความน่าสนใจ

  ตอบลบ
 3. บล๊อกสีสันทันสมัยสวยงาม เนื้อหาละเอียด

  ตอบลบ
 4. บล๊อกสีสันทันสมัยสวยงาม เนื้อหาละเอียด

  ตอบลบ
 5. บล็อกน่ารัก เนื้อหาน่าสนใจ

  ตอบลบ
 6. เนื้อหาครบถ้วน เว็บไซต์น่ารักดีค่ะ

  ตอบลบ